لیست مشاغل مورد نیاز در سوئد – سال ۲۰۱۵

لیست مشاغل مورد نیاز در سوئد – سال ۲۰۱۵

لیست مشاغل مورد نیاز در سوئد – سال ۲۰۱۵

لیست مشاغل و تخصص مورد نیاز در کشور سوئد ۲ بار در سال توسط اداره مهاجرت سوئد منتشر میگردد. این لیست نشان‌دهنده کمبود نیروی کار فعال در این مشاغل بوده و افراد دارای تخصص در این رشته‌ها در بیشتر مواقع موقعیت مناسبی برای استخدام و یافتن شغل دلخواه دارا هستند. همچنین می‌بایست این نکته را در نظر داشته باشید که توانایی دانش زبان سوئدی در برخی‌ از این مشاغل ضروری بوده و از پیش نیاز‌های اصلی‌ تلقی‌ میگردد.

Svenska Persiska
Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Apotekare
Bagare/konditorer
Barnmorskor
Barnsjuksköterskor
Bergarbetare, gruva
Betongarbetare
Bilmekaniker
Biomedicinska analytiker
Biståndsbedömare
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Byggnadsplåtslagare
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Civilingenjörer, elkraft
Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Civilingenjörer, kemi
Civilingenjörer, maskin
CNC-operatörer
Distributionselektriker
Distriktssköterskor
Djuruppfödare/djurskötare
Drifttekniker vid värme- och vattenverk
Elingenjörer och eltekniker
Fastighetstekniker
Flygtekniker
Fritidspedagoger
Företagssäljare
Förskollärare
Geriatriksjuksköterskor
Gjutare
Glasmästare
Golvläggare
Grovplåtslagare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
Installationselektriker
کارگر راه سازی و زیرساخت
راننده ماشین آلات راه سازی
مسئول فنی داروخانه
نانوا، شیرینی‌ پز
ماما
پرستار، تخصص کودکان
کارگر معدن
بتون کار
مکانیک خودرو (سبک)
متخصص آزمایشگاه (پزشکی‌)
مددکار اجتماعی
مهندس ساختمان و تکنسین بنا و سازه
سقف و بام کار
مهندس راه وساختمان (بنا، زیرساخت)
مهندس راه وساختمان (برق و مخابرات)
مهندس راه وساختمان (برق صنعتی‌، برق قدرت)
مهندس راه وساختمان (متالورژی)
مهندس راه وساختمان (گرایش شیمی‌ مواد)
مهندس راه وساختمان (گرایش ماشین آلات)
اپراتور ماشین آلات سی‌ ان سی‌
برقکار صنعتی‌، قدرت و انتقال و توزیع
سرپرستار
دامپزشک
تکنسین تاسیسات (حرارتی)
مهندس برق و برقکار
تکنسین بنا و ساختمان
تکنسین هواپیما
‏آموزشیار فعالیت‌های فوق برنامه
بازاریاب
مربی‌ و آموزگار پیش دبستانی
پرستار سالمندان *(بیماری های خاص)
فلز کار (آهنگر نماکار)
شیشه بر ماهر
نصاب کف (پارکت، سرامیک و غیره)
فلز کار (سنگین)
آموزگار دبیرستان (تمامی‌ رشته‌های پایه)
آموزگار دبیرستان (گرایش‌های فنی‌ و حرفه‌ا‌ی)
مهندس و تکنسین برق (گرایش الکترونیک)
مهندس و تکنسین برق (گرایش صنایع سنگین و متالورژی)
برقکار تاسیسات
Isoleringsmontörer
IT-arkitekter
Kemiingenjörer och kemitekniker
Kockar
Kranförare
Lackerare
Lantmätare
Larmtekniker
Lastbilsmekaniker
Lokförare
Läkare
Lärare i estetiska och praktiska ämnen
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Marknadsanalytiker och marknadsförare
Maskinförare, lantbruk
Maskiningenjörer och maskintekniker
Maskinreparatörer
Medicinska sekreterare
عایق کار
تکنسین IT
مهندس شیمی‌، (تکنسین)
آشپز
راننده ماشین آلات سنگین (جرثقیل)
صافکار بدنه خودرو
مهندس  نقشه‌برداری
تکنسین سیستم‌های امنیتی
مکانیک خودرو‌های سنگین
لکوموتیو ران
پزشک
آموزگار حرفه ای، هنری و عملی
آموزگار دبستان
آموزگار دبستان
ارزشیاب بازار و تحلیلگر اقتصادی
راننده خودرو‌های کشاورزی
مهندس و تکنسین ماشین آلات
تعمیرکار ماشین آلات صنعتی
***
Mjukvaru- och systemutvecklare
Murare
Målare
Operationssjuksköterskor
Plattsättare
Psykologer
Receptarier
Redovisningsekonomer
Röntgensjuksköterskor
Servitörer
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Skogsarbetare
Skogsmaskinförare
SocialsekreterareSpecialpedagoger
Styckare
Styr- och reglertekniker
Takmontörer
Tandhygienister
Tandläkare
Tandsköterskor
Telefonförsäljare
Testare och testledare
Trafiklärare
Träarbetare/snickare
Tunnplåtslagare
Undersköterskor
Universitets- och högskolelärareVerkstadsmekaniker
Verktygsmakare
VVS-ingenjörer
VVS-montörer
توسعه دهنده سیستم و نرم‌افزار
‏بنّا‏
نقاش ساختمان
پرستار اتاق عمل
کاشی کار
روانشناس
نسخه پیچ داروخانه ***
حسابدار
پرستار رادیولوژی
گارسون
پرستار عمومی‌
پرستار اورژانس
پرستار روان درمانی
محیط بان
راننده خودروهای سنگین (جنگلداری)
***متخصص مدد کار
قصاب آشنا به کشتار صنعتی‌
تکنسین کنترل و مدیریت
نصاب سقف‌های کاذب
متخصص بهداشت دهان و دندان
دندان پزشک
کمک دندانپزشک (پرستاری)
بازاریاب (تلفنی)
مجری برگزاری آزمون ***
مربی‌ رانندگی‌
نجار (هنری کار و صنعتی)
فلز کار (سنگین)
بهیار و کمک پرستار
استاد دانشگاه (عمومی)مکانیک خودروهای سبک
تکنسین ماشین ابزار
مهندس تاسیسات
لوله کش (بنا و ساختمان)