آیا سوئد به تخصص شما نیاز دارد؟

آیا سوئد به تخصص شما نیاز دارد؟

فرصت طلائی‌ برای متخصصین با تجربه برنامه نویسی کامپیوتر

تقاضای نیروی کار برای رشته‌ها و مشاغل گوناگون در بیشتر اوقات بسیار بالاست ولی‌ آشنا نبودن با زبان سوئدی که یک فاکتور بسیار مهم برای بدست آوردن شغل مناسب است در بیشتر اوقات تبدیل به مشکلی‌ بزرگ برای جویندگان کار میگردد. از معدود حرفه هایی که شانس یافتن شغل با تسلط به زبان انگلیسی‌ و در نتیجه اجازه یافتن کار و اقامت در آنها بالاتر می‌باشد، رشته‌های فنی‌ برنامه ریزی کامپیوتر است. اگر شما دارای یک یا چندی از تخصص‌های زیر میباشید (با ارائه مدرک معتبر دانشگاهی و گواهی سابقه کار) لطفا رزومه خود را برای بررسی ارسال فرمائید:

C++ / C#/ .Net
Java, Servlets, J2EE, TCP/IP
DHTML, JavaScript, CSS, Flash och SQL (MS SQL, MySql), jquery
HTML5, CSS5, JQuery, Ajax
Android programming
iPhone programming
Network programming and supervision